ENCICLOPEDIA ÎNȚELEPCIUNII(3).....


                         CUGETĂRI ALE LUMII ANTICE

❖ Dacă ţi se întâmplă să auzi o vorbă urâtă, îngroap-o în pământ la o
adâncime de şapte coţi.

❖ De preţuieşti prietenia,
În casa-n care vei intra
Ca musafir cinstit sau frate,
Fereşte-te cu grijă de femei!

❖ Dacă întâlneşti un înţelept care arată defectele şi-l dojeneşte pe cel ce le
are, ţine-te după el ca după o comoară călăuzitoare.

❖ Dacă nu îndrepţi un rău, el se va face îndoit.

❖ Dacă nu te poţi feri de pericol, ce sens are laşitatea, care oricum nu te
poate apăra?

❖ Dacă mâna nu este rănită, poţi ţine în ea şi otravă - otrava nu-l va atinge
pe cel nevătămat. Cine nu săvârşeşte răul, nu poate fi atins de rău.

❖ Dacă cel care călătoreşte nu întâlneşte pe cineva asemenea lui sau mai
bun, mai bine să rămână singur: cu prostul nu te poţi împrieteni.

❖ Dacă fericirea se obţine prin suferinţe pricinuite celor apropriaţi sau
dacă nenorocirea le este alungată în acelaşi fel, la fericire în cele din
urmă tot nu se ajunge şi nu trebuie să acţionezi astfel. Dacă eşti înţelept,
nu te opune bogatului, cârmuitorului, copilului, bătrânului, ascetului,
înţeleptului, femeii, prostului şi învăţătorului.

❖ Dacă eşti înclinat spre facerea de bine, fă-ţi o casă.
Cum se cuvine să-i iubeşti stăpâna.
Pântecele ei hrăneşte-l şi trupul ei înveşmântează-l,
Pielea ei acoper-o cu balsam înmiresmat,
Desfată-i inima, cât timp trăieşti!
Căci ea e ca un ogor minunat pentru stăpânul ei.

❖ Dacă orbul are parte de cunoaştere, acesta e mai bun decât ignorantul
cu privire ageră.

❖ Dacă serviciul este un gest dezinteresat, cine are pe urmă a se plânge?
Ceea ce se săvârşeşte cu gândul la răsplată, nu e un serviciu, ci doar
returnarea unei datorii.

❖ Dacă auzi o vorbă de taină, să-ti moară în suflet. 

❖ Nimănui să nu împărtăşeşti secretul care se poate preface în jar pe
buzele tale, şi-ţi poate arde limba, şi-ţi poate chinui sufletul, şi te poate
face să cârteşti împotriva zeului.

❖ Dacă există ceva care trebuie să fie făcut, acţionează cu fermitate.
Fiindcă mai mult praf se ridică în urma drumeţului lipsit de vigoare.

❖ Lăcomia e un foc care mistuie inimile celor ce nu cunosc mulţumirea,
celor care au căpătat nevasta dorită şi copii, au obţinut avuţii, putere, ba
chiar mai mult decât au visat - departe fie ea de inima mea.

❖ Lăcomia nu are sfârşit - în această prăpastie poţi cădea fără încetare.

❖ Lacomul adesea nu ştie ce vrea, şi singurul lucru care îl aşteaptă e un
eşec fără margini.

❖ Marmura răcoroasă a corpurilor femeieşti orbeşte, seduce,
Dar într-o clipă se poate preface într-un sardonix care aruncă flăcări.
Să le posezi - un vis fugar.
Să le pricepi - moarte sigură!

❖ Dacă femeia străluceşte, casa întreagă străluceşte, dacă femeia e prost
dispusă, atunci casa întreagă e cufundată în beznă.

❖ Femeia se naşte învăţată, bărbaţii învaţă din cărţi.

❖ Cruzimea - chiar şi faţă de cei răi - duce în iad. Ce să mai vorbim de
cruzimea fată de cei buni?

❖ Trăieşte la tinereţe în aşa fel, încât să fii fericit la bătrâneţe.

❖ Viaţa e suflare, fiindcă atâta vreme cât suflarea sălăşluieşte în corp, atâta
vreme sălăşluieşte şi viaţa. Trăieşte cel lipsit de darul vorbirii, al vederii,
al auzului, trăieşte cel nebun, cel fără de mâini şi picioare, dar nimeni
nu trăieşte fără suflare. Adevărat e că suflarea înseamnă cunoaştere,
cunoaşterea înseamnă suflare, iar studiul şi instruirea înseamnă ascetism.

❖ Viaţa fiecăruia este predestinată bucuriei şi plăcerilor lumeşti, dar dacă
acestea nu există, şi există doar frica şi minciuna, atunci viaţa e mai rea
decât moartea.

❖ Viaţa e una, trupurile sunt multe, adevărul e unul, rătăcirile sunt multe,
cunoaşterea e una, ereziile sunt multe. Care înţelept o scoate la capăt
între atâtea contradicţii?

❖ Rana făcută de săgeată se vindecă, pădurea tăiată de topor se înalţă la
loc, dar rana făcută de vorba urâtă e fără leac.

❖ Ghimpele, dintele care se clatină şi sfătuitorul prost trebuie îndepărtaţi
cu totul - iată condiţiile liniştii.

❖ Meritele, aceste flori plăcute ale gloriei în creştere şi strânse pios ca
urmare a faptelor bune, îşi arată prestigiul încă din timpul vieţii.

❖ Sănătatea e cea mai de seamă victorie; mulţumirea e cea mai de seamă
bogăţie; încrederea e cea mai însemnată rudă; nirvana e cea mai înaltă
fericire.

❖ Sănătatea, statornicia şi puterea sunt bucurii mari, dar ele sunt inutile,

fără desfătarea dată de dragoste.

(Enciclopedia înțelepciunii-http://roossabooks.ro/produs/enciclopedia-intelepciunii/)


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DR.Dumitru Constantin Dulcan - CEEA CE NI SE ÎNTÂMPLĂ E OGLINDA A CEEA CE SIMȚIM ȘI GÂNDIM!

TREZEȘTE VINDECĂTORUL DIN TINE!.....

IARTĂ,IARTĂ-I PE TOȚI CEI CARE ȚI-AU GREȘIT VOIT ȘI PE CEI CARE TE-AU RĂNIT FĂRĂ SĂ ȘTIE! IARTĂ-I PE TOȚI ȘI SĂ NU-ȚI FIE NICI ȚIE RUȘINE SĂ CERI IERTARE!.....