PUTEREA GÂNDULUI-SWAMI SHIVANANDA.....

Pornind de la zicala ''Omul este ceea ce gândeşte'', maestrul indian Swami Shivananda prezintă cu multă claritate această forţă a gândului care modelează viaţa fiecărui om.

Am fost învăţaţi că trebuie să gândim, dar nimeni nu ne-a învăţat disciplina gândurilor. Acestea sunt atât de multe şi rulează cu atâta rapiditate în mintea fiecărui om, încât nu-i de mirare că atât de mulţi oameni sunt confuzi, bolnavi şi nefericiţi. Puţini sunt cei care conştientizează că felul în care percep realitatea se datorează gândurilor lor şi că acestea pot fi controlate.

Aşa cum există unde de lumină, de electricitate, de căldură, tot aşa există unde-gând prin care se pot transmite şi recepţiona mesaje. Trăim într-o lume plină de gânduri, la începutul cuvântului şi la originea tuturor proceselor mentale stă gândul. Indiferent cât de intelectual sau cult eşti, dacă nu ai o disciplină a gândurilor, haosul generat de prea multe gânduri se va manifesta în viaţa reală.

Autorul te ajută să conştientizezi cât de mare este această putere şi să o foloseşti corect, astfel încât să-ţi îmbunătăţeşti modul de viaţă şi să-ţi găseşti pacea interioară.
Acest lucru este important pentru că sănătatea fizică este strâns legată de sănătatea mentală care se întreţine prin gânduri pure, recreare mentală, capacitatea de a-ţi schimba dispoziţia interioară, prin emiterea de gânduri sublime şi cultivarea bunei dispoziţii.
Fizica şi filozofia puterii gândului
Gândul călătoreşte de la o minte la alta (emiţător şi receptor) şi dă naştere unor vibraţii, asemenea undelor radio sau electricităţii. Gândul este energie şi cu cât este mai puternic, cu atât are mai mari şanse de materializare:
„Când gândul este focalizat, dându-i-se o anumită direcţie particulară, el va produce anumite efecte, direct proporţional cu puterea de concentrare a emiţătorului.”
Cu cât sunt mai pure gândurile celui care vorbeşte, cu atât produce o impresie mai vie în minţile celor care îl ascultă.
„Orice gând care porneşte de la voi este o vibraţie ce nu va muri niciodată. El va continua să treacă prin vibraţia sa toate particulele universului, iar dacă este un gând nobil, sfânt şi plin de forţă, el va activa în mod similar toate minţile ce rezonează cu el.”
Fiecare om îşi are propria lui lume mentală, iar pentru a înţelege ce vrea celălalt să-ţi transmită trebuie să fii acordat pe frecvenţa vibraţiilor lui mentale, în caz contrar îl vei percepe într-un mod critic, lipsit de empatie.

Conservarea energiei mentale
La ora actuală, majoritatea oamenilor au energia gândului foarte disipată în toate direcţiile prin gânduri inutile şi inconsistente, în timp ce această energie ar putea fi canalizată altfel.
Binele şi răul, plăcerea şi durerea, toate acestea trec prin filtrul mental, ele
nu există decât în minte.
Un simplu gând generează alte sute de gânduri într-un timp foarte scurt,ceea ce te împiedică să fii în prezent şi să realizezi lucruri calitate.
Gândul te duce la acţiune, dar acţiunea poate genera alte gânduri, însă acest cerc vicios poate fi rupt prin concentrare, observare şi meditaţie.
O minte golită de gânduri inutile este o minte sănătoasă, aptă să devină una cu divinul: „Aşa cum focul este absorbit în sursa sa atunci când combustibilul se termină, la fel şi mintea se reabsoarbe în sursa sa (Dumnezeu) atunci când toate gândurile sunt anihilate”.

Legile şi dinamica puterii gândului

Gândurile îţi modelează destinul
Genul de viaţă pe care îl duci se datorează în primul rând gândurilor tale care, căci dacă sunt repetate se transformă în obiceiuri şi îţi construiesc
destinul:
„Cel care cultivă o acţiune, culege un obicei; cel care cultivă un obicei, culege un caracter; iar cel care cultivă un caracter, culege un destin. Omul este stăpânul propriului destin. El îşi poate controla (schimba) destinul prin puterea gândului.”
Gândurile modelează înfăţişarea şi expresia fizică. De multe ori e suficient să te uiţi atent la expresia feţei unei persoane pentru a-ţi da seama ce tip de gânduri are.
„Faţa omului este ca o placă de gramofon. Tot ceea ce el gândeşte se înregistrează imediat pe figura sa. (...) Fiecare gând taie o brazdă pe faţă;gândurile divine o luminează, în timp ce cele gândurile malefice o întunecă.”
De asemenea, în ochi se poate citi cel mai uşor starea lăuntrică a unei persoane.
Corpul fizic este manifestarea externă a gândurilor, iar dacă îţi modelezi gândurile, îţi modelezi implicit şi corpul, de aceea e indicat să nu îţi pierzi buna dispoziţie, să zâmbeşti şi să râzi cât mai mult .

Dezechilibrele cauzate de gânduri
Atunci când mintea devine perturbată de furie, se creează disfuncţii la nivelul întregului corp, ea poate fi controlată numai prin iubire şi înţelepciune, nu prin intelectul obişnuit.
„Orice impuls al minţii, orice gând este transmis celulelor. Astfel ele sunt influenţate de diferitele condiţii sau stări ale minţii. Dacă mintea este deprimată, confuză sau conţine alte emoţii şi gânduri negative, acestea sunt
transmise telegrafic prin nervi fiecărei celule a corpului. Celulele cu rol de soldaţi intră atunci în panică. Agitaţia le slăbeşte puterea, ele nu îşi mai pot îndeplini corect funcţiile, iar eficienţa lor scade.”

Un gând atrage gânduri similare
Legea atracţiei prin rezonanţă ne spune că oamenii cu gânduri similare se atrag în mod natural conform proverbului „Cine se aseamănă se adună”.
„Mintea are putere de atracţie. Omul îşi atrage continuu spre sine din universul vizibil şi din cel invizibil gândurile, influenţele şi condiţiile cel mai apropiate de cele ale propriilor idei. Ducând cu voi anumite gânduri şi reţinându-le o durată mai lungă de timp, veţi atrage fără încetare, conştient sau inconştient, tot ceea ce corespunde calităţii voastre dominante de gândire.”
Un gând este contagios, de aceea e necesar să fii foarte atent cu influenţele negative.
„Gândul părăseşte creierul (mintea) emiţătorului şi începe să călătorească,influenţând minţile pe care le întâlneşte în cale, uneori chiar la mare distanţă.”
Păstrează-ţi inima tânără, nu te plânge niciodată de vârsta biologică, nu contează că ai 60 ani, întrucât nimeni nu te poate opri să te simţi ca la 20,depinde cum gândeşti.
Prezentul e rezultatul gândurilor tale anterioare, iar viitorul îşi are sămânţa în gândurile tale actuale.
Dacă cunoşti legile gândului, atunci vei deveni întruchiparea binelui, iar circumstanţele vieţii şi oportunităţile îţi vor deveni favorabile.
Un om care e atent la ce gândeşte nu vorbeşte mult, este mereu atent la ce cuvinte foloseşte, el nu rosteşte cuvinte dure sau cuvinte care rănesc.
„Bucuraţi-vă de libertatea gândirii. Eliberaţi-vă de sclavia prejudecăţilor ce înăbuşă intelectul şi întunecă gândurile.”
Gândul este asemenea unui bumerang, tot ceea ce iese din mintea ta, se întoarce înapoi.
Oamenii care îşi păstrează voioşia şi firea încrezătoare sunt oameni care reuşesc, fiind o binecuvântare pentru ceilalţi.
Dacă eşti deprimat sau ai gânduri negative, evită să te întâlneşti cu prietenii deoarece e posibil să le transmiţi şi lor aceste gânduri.

Valoarea şi utilitatea puterii gândului

Vindecarea prin sugestie
Sugestia are puterea de a vindeca, fiind adevărat un tratament fără medicamente, motiv pentru care toţi medicii ar trebui să ştie de puterea ei.
„Puterea corpului fizic, a minţii, succesul în viaţă şi carisma personală - toate depind de natura şi calitatea gândurilor voastre.”

Transmiterea gândurilor la distanta
Gândurile se pot transmite şi de la distanţă prin telepatie, dacă există o conexiune între oameni.
„Puteţi ajuta un prieten aflat la greu transmiţându-i gânduri de uşurare, fără să fiţi nevoiţi să vă mişcaţi din locul în care vă aflaţi.”
Dacă vrei să transmiţi un gând util, acesta trebuie să fie foarte clar definit,întrucât un gând confuz sau lipsit de forţă nu-şi va produce efectele.
Funcţiile puterii gândurilor

Sănătatea ta depinde de gândurile pe care le ai
Dacă mintea este sănătoasă, corpul fizic o va urma, căci nu întâmplător există acea vorbă înţeleaptă Mens sana in corpore sano (Minte sănătoasă în corp sănătos).
Plăcerea sau durerea este etichetată de minte, ea e cea care îţi spune dacă te doare sau nu ceva.
„Dacă vă doare un dinte, stomacul sau urechea, mintea este imediat afectată. Ea nu mai gândeşte corect, devine agitată şi perturbată. (...) Când ne vin gânduri rele sau deprimante, ele pot fi anihilate gândind ferm, o
anumită perioadă de timp, exact opusul lor”.

Puterea gândului schimbă destinul
Un om inteligent nu va spune că destinul lui este să fie sărac sau bolnav sau altcumva, ci îşi va lua soarta în mâini şi va lucra la schimbarea gândurilor şi acţiunilor sale.
Indiferent de mediul în care te-ai născut, îl poţi depăşi dacă nu lupţi împotriva lui: „Omul nu este o fiinţă creată de mediu sau de circumstanţe. El le poate controla şi modifica prin capacităţile sale, prin gândurile şi acţiunile sale bune şi prin efortul personal”.

Dezvoltarea puterii gândului

Gândirea organizată
„Cu cât o minte este mai concentrată, cu atât va fi mai mare puterea sa de a se focaliza într-o singură direcţie. (...) Efortul fizic exagerat, excesul în vorbire, în mâncare, în amestecul cu diferite persoane, risipa sexuală,precum şi orice alte excese sunt obstacole în calea concentrării.”
Poţi face următorul exerciţiu: alege un subiect anume şi analizează-l sub toate aspectele şi nu permite altor gânduri să pătrundă în mentalul tău conştient; dacă gândurile tale au obiceiul să o ia razna şi creează confuzie,
alegeţi doar un singur gând asupra căruia să te concentrezi, ceea ce îţi va linişti mintea.
„Pe măsură ce gândirea se elevează, vechile idei (clişee) vor trebui abandonate, oricât de înrădăcinate şi puternice ar fi.”

Voinţa
Când operează voinţa în ceea ce faci, ea reuneşte toate puterile mentale întrun singur punct: discernământul, memoria, înţelegerea, conversaţia, raţiunea, reflecţia şi deducţia.
Simptomele care indică creşterea voinţei sunt următoarele: echilibru,luciditatea, voioşia, capacitatea de a îndeplini munci dificile, succesul,strălucirea feţei şi a ochilor, privirea fermă, vocea puternică, mersul elastic,
acţiunile curajoase, etc.

Sugestiile altora
Întrucât trăim într-o lume a sugestiilor, dezvoltă-ţi individualitatea, astfel încât să nu fii foarte uşor influenţat de sugestiile altora... foarte multe nu îţi sunt prielnice.
De cele mai multe ori trăim la sugestiile altora, le imităm obiceiurile, absorbim sugestiile reclamelor, după care ne lăsăm acţionaţi de ele: „Cei cu voinţa mai slabă se supun de regulă celor cu voinţa mai puternică.”
„Obiceiul nu este altceva decât produsul sugestiei. Hainele pe care le purtaţi,manierele, comportamentul şi chiar mâncarea preferată - toate suntrezultatul sugestiilor.”

Modalităţi de depăşire a diferitelor tipuri de gânduri

Depăşirea gândurilor negre
Dacă te simţi asaltat de gânduri negre, cea mai bună metodă este să bei o ceaşcă de ceai, să te aşezi în linişte, să închizi ochii şi să identifici cauza adevărată a supărării, apoi o îndepărtezi (acordă-ţi dreptul de a zâmbi sau chiar de a râde de gândurile tale).
Aminteşte-ţi mereu că pozitivul învinge negativul, de aceea, gândeşte-te la contrariul gândurilor negre care îţi vin în minte (dacă eşti furios, gândeşte-te la iubire, dacă eşti invidios, gândeşte-te la generozitate, etc.)
O altă cale foarte bună este muzica, nu doar să o asculţi, ci chiar să începi să cânţi.
O metodă foarte simplă este alergatul în aer liber, iar starea depresivă va dispărea.
Selectează-ţi cu atenţie compania, vorbeşte mai puţin şi numai despre subiecte care merită efortul.
„Metoda de eliminare a gândurilor negre prin forţa voinţei la comandă este cea mai eficientă, dar solicită foarte multă energie şi un mare efort de voinţă.”
„Dacă trăiţi pur şi simplu o stare proastă, reamintiţi-vă o carte bună sau scenariul unui film minunat.”
La început lupta va fi mai dură, gândurile pe care vreţi să le alungaţi vă vor ataca cu vigoare dublă, deoarece îşi vor cere drepturile, dar nu vor rezista mult în faţa gândurilor sublime şi divine.
Cea mai indicată cale este să neglijezi gândurile de care vrei să scapi, nu le mai acorda importanţă, nu te mai identifica cu ele cum ai făcut-o înainte,ceea ce le va diminua puterea.
Orice luptă cu gândurile rele nu face decât să le amplifice, deci mai bine nu le dai importanţă.
Îndepărtează fiecare gând care nu-ţi este necesar în acest moment, căci orice gând, pur sau impur, are tendinţa de a se repeta.
„Atunci când cel ce priveşte devine una cu obiectul privit şi cu actul privirii, el experimentează starea de pură beatitudine”.

Depăşeşte-ţi vechile obişnuinţe
Majoritatea oamenilor îşi umple mintea cu gânduri (griji) legate de corp(hrană, băutură, etc.), planuri de a face bani sau legate de munca de la birou;toate acestea sunt generate de puterea obişnuinţei, însă ele pot fi depăşite.

Metode pozitive de control al gândurilor
Gândurile pot fi controlate prin:
- concentrare (focalizarea minţii),
- Menţinerea unei atitudini pozitive (înlocuirea gândurilor negative cu cele divine),
- Non-cooperare (nu coopera cu gândurile de care vrei să scapi, de pildă atunci când mintea îţi cere ţigară, dulciuri, etc.),
- Rarefierea gândurilor – aşa cum plantele cultivate se rarefiază pentru a dezvoltarea celorlalte, tot aşa poţi proceda şi cu gândurile care nu te ajută la nimic, fă loc gândurilor pozitive pentru a se putea dezvolta în largul lor.
- Metoda lui Napoleon care spunea aşa: „Atunci când vreau să mă gândesc la lucruri mai puţin plăcute, închid toate sertarele minţii mele ce conţin lucruri neplăcute. Dacă vreau să dorm, atunci închid toate sertarele minţii mele!”
- Reducerea staţionării gândurilor rele - dacă ai gânduri care staţionează circa 12 ore în mintea ta o dată la 3 zile, a le reduce la 10 ore o dată pe săptămână e un mare progres
- Supravegherea, observarea gândurilor - fii martorul detaşat al gândurilor tale, pentru a te putea ridica deasupra lor, în acea zonă a conştiinţei în care ele nu mai există

''Dacă doriţi cu adevărat să vă dezvoltaţi puterea gândului, să vă clădiţi o personalitate măreaţă, păstraţi mereu în preajmă câteva cărţi ce conţin gânduri inspirate ce pot conferi înţelepciunea. Citiţi-le mereu şi mereu, până când vor deveni o parte integrantă din fiinţa voastră, din modul vostru de a trăi şi a acţiona.”

(http://autoeducare.ro/puterea-gandului-swami-sivananda)

Comentarii

  1. Felicitari Kristina! Ai un blog foarte interesant si bine lucrat. Iti doresc mult succes mai departe si am sa-ti urmaresc cu interes postarile. Toate cele bune!

    RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

DR.Dumitru Constantin Dulcan - CEEA CE NI SE ÎNTÂMPLĂ E OGLINDA A CEEA CE SIMȚIM ȘI GÂNDIM!

TREZEȘTE VINDECĂTORUL DIN TINE!.....

IARTĂ,IARTĂ-I PE TOȚI CEI CARE ȚI-AU GREȘIT VOIT ȘI PE CEI CARE TE-AU RĂNIT FĂRĂ SĂ ȘTIE! IARTĂ-I PE TOȚI ȘI SĂ NU-ȚI FIE NICI ȚIE RUȘINE SĂ CERI IERTARE!.....