DIN VIAȚA SI ÎNVĂȚĂTURILE MAEȘTRILOR DIN VECHIUL ORIENT.....

Există doar două lucruri pe lume: pe de o parte, ceea ce exista încă dinainte ca să se afirme constiinţa, ceea ce exista şi va exista mereu; pe de altă parte, lucrurile pe care le-a gândit şi le va gândi omenirea.

Ceea ce a existat inainte de naşterea conştiinţei, este etern; ceea ce gândeste omenirea este schimbător şi inconstant; ceea ce a fost înainte de începuturile conştiinţei, este Adevărul; ceea ce cred oamenii că este adevărul, este adevărul pentru ei. Când Legea Adevărului pătrunde în conştiinţă, ea şterge tot ceea ce oamenii gândeau greşit înainte.Pe măsură ce trec secolele şi se dă la o parte vălul material prin procesul evoluţiei, în mintea oamenilor apar gânduri care îi readuc spre Adevăr sau, cum spunem noi, spre realitatea cosmică originară; şi aceste gânduri care umplu memoria trecutului, confruntate cu faptele prezentului şi ameliorate de profeţiile viitorului, marchează clar calea conştiinţei unei rase evoluând spre unitate. 

Astfel, rasa umană este mereu chemată înapoi, spre principiul iniţial al existenţei sale. Prin această revenire şi repetare, omenirii i se arată eternitatea Creaţiei, ca şi a întregii umanităţi; dar fiinţele umane sunt într-o continuă schimbare şi se află sub manifestarea Legii numită acţiune şi reacţiune. Când omenirea merge suficient de departe în crearea propriilor sale creaturi, Marea Lege Absolută a Adevărului o ia de mână ca s-o ducă în faţa planului original. Astfel, vedem că legea cosmică nu permite niciodată ca viaţa să se desfaşoare prea departe într-o extremă. Aceasta lege este totdeauna polarizată în echilibru şi armonie.

În pofida idolilor şi crezurilor, omenirea va ajunge la uniunea completă cu Realităţile Absolute. Toate lucrurile care nu sunt în uniune şi acord perfect cu realitatea cosmică actuală, trebuie să se şteargă de la sine atunci când Legea Absolută a Adevărului capătă putere în conştiinţa umană. Gândurile oamenilor sunt întotdeauna astfel construite incât, atunci când soseşte Adevărul, ei să se elibereze de creaţiile lor imperfecte, născute doar din semiadevăruri.

Legea Cosmică Absolută trebuie îndeplinită complet. Prin gând, cuvânt sau acţiune, Legea Realităţii este destinată să-i conducă pe oameni spre ea insăşi. Strămoşii ne-au transmis că orice arbore pe care Tatăl Ceresc nu l-a sădit înlăuntrul vostru va fi dezrădăcinat. Nu fiţi orbii care îi conduc pe orbi. Dacă un orb conduce alt orb, nu vor cădea ei în aceeaşi groapă?
Se apropie repede sfarşitul ciclului în care orbii intregii rase umane i-au condus pe orbi într-un haos de ignorantă, superstiţie şi iluzie creat de aceia care cred în ceea ce gândesc fiinţele umane, mai degrabă decât în ceea ce este adevărat şi real. Civilizaţia care s-a ridicat pe baza iluziilor şi superstiţiilor secolelor recente se afundă singură în haos. În agonia şi tragedia creaţiilor sale eronate, o nouă conştiinţă a rasei umane se dezvoltă rapid. De fapt, uşa este larg deschisă pentru noua ei naştere.

Nu există altă cale decât de a merge, de pe un plan al conştiinţei, pe o treaptă mai înaltă şi mai avansată a actualului plan cosmic. Singura condiţie interzisă în vibraţia marelui cosmos este acea calitate a gândirii care face ca rasa umană să se fixeze atât de solid în ceea ce crede încat, dacă ea se agaţă cu disperare de vechile sale iluzii şi nu renuntă la ele, nu va putea să intre nicicum în vastul spaţiu al gândirii universale. Cei care sunt prea absorbiţi în conştiinţa lor personală trebuie să-şi continue drumul până la epuizarea credinţelor şi experienţelor lor, până când nu mai pot continua; atunci, de la sine, Legea Absolută oferă un sprijin progresiv, prin boală, suferintă şi pierderi, până când omul se satură şi revine pentru a descoperi răul ideii false dinlauntrul său.

Dacă o rasă sau o naţiune refuză să renunţe la lucrurile create de o parte a gândirii omeneşti, şi să accepte ceea ce există cu adevărat, Legea îşi ia mainile de pe ea, permiţând vibraţiilor acumulate prin emiterea acestei condiţii să se reflecte înapoi asupra acelei rase prin raza de lumină. Atunci, prin razboi, conflicte, discordie şi moarte venite din toate partile, acea rasa sau naţiune este desfiintata, pentru a fi plasata într-o alta situaţie în care să evolueze prin creatie. Astfel, ea poate s-o ia de la inceput, într-un nou contact cu ceea ce era inainte de începuturile conştiinţei umane. Civilizatia de astazi se apropie rapid de un mare moment de reconstructie. Toate lucrurile care par stabile şi bine fundamentate vor fi curând supuse unei rasturnari. Orice copac care nu a fost sădit prin Adevar va fi smuls din rădăcini. Se apropie o prabuşire completa, de dimensiune cosmica, a actualelor instituţii sociale, politice, financiare şi religioase, care vor elibera locul pentru noua era, pentru ca omenirea să poata veni în contact mai strans cu ceea ce este şi a fost stabilit inainte ca actuala constiinta omeneasca să ascundă şi să dea la o parte totul. Adevărul asteaptă cu o bunavoinţa atenta, iubitoare şi stralucitoare, până când omul înţelege că el poate imbraţisa şi poate deveni conştiinta a tot ceea ce a existat dintotdeauna.

Omenirea face un pas înainte de la poveştile copilariei generaţiilor precedente, şi creatiile lor nu mai au nici o valabilitate pentru individualitatea elevată şi discernământul spiritual al conştiinţei generaţiei care este pe cale să vina. Se apropie sfarşitul iluziilor, tradiţiilor şi superstiţiilor. La fel se întampla şi cu civilizaţia cladita pe ele. Vechii idoli nu mai sunt buni decât pentru infantila constiinţă care se apropie de un impas. Mirajul lor a condus la prabuşirea lor, căci s-au dovedit a fi doar poveşti, ticluite de o cârmuire sau de o preoţime, pe post de doică pentru adormit copiii plangăcioşi ai unei rase în creştere. Cei care au vazut în perspectivă nu au plâns, şi astfel nu au fost adormiţi. Mulţi dintre aceştia au înţeles că poveştile acestea nu erau adevărate şi mulţi au ieşit ferm în faţă pentru a inlătura neadevărul; căci ei vedeau, direct prin Absolut, ceea ce a existat dintotdeauna şi intotdeauna a fost înţeles şi contactat de unii oameni. Din aceştia se va ridica o noua şi mai vitalizantă constiintă, complet treaza şi gata să inlăture idolii pe care omul i-a clădit pentru semenii săi, pentru a face loc noilor idealuri, care de fapt sunt la fel de vechi ca şi zorii creaţiei.
Aceasta va cere, din partea celor care instruiesc, conduc sau inspiră conştiinţa rasei umane, ca ei să acţioneze pe un plan de contact real şi viu, atat de inalt încât să nu incapă greşeală sau contradicţie, şi pe un plan al interpretării atat de simple, încât să nu se poată înţelege greşit. Tigrul inaltei inteligente şi spiritualităti, care se trezeşte, va refuza să mai doarmă, căci deja a fost deziluzionat de rămăşiţele trecutului şi a fost dezamăgit de tortura încrederii rău plasate. Va fi necesară o gandire mai puternică şi mai plină de viată, cu o instrucţie bazată pe Adevărul însuşi.

Mulţimile ascultă acum, în pofida secolelor petrecute în traditia credinţelor lor limitate, străvechiul mesaj care lucrează la aducerea pe lume a noului-nascut în inimile şi vieţile oamenilor. Acest mesaj vechi şi nou este sunetul de trâmbiţă care se aude peste vocile preoţimii îngrădite în dogme. Este mai puternic decât larma bătăliei; este mai sonor şi mai clar decât conflictele mocnite ale minciunilor financiare, industriale, politice şi religioase.

În ciuda gândirii conservatoare şi habotnice a unei parţi a omenirii, ideile traditionale şi idolatre despre Dumnezeu, Christ şi om, despre sine, despre viaţă şi moarte, toate trebuie să dispară; şi, cu eliberarea completa de aceste idei preconcepute, trebuie să fie înlăturat şi lăsat în urmă tot ce s-a construit pe baza lor. La orizontul acestei noi ere se iveşte o salvare, mântuire, care are un înţeles complet nou. Aceasta nouă umanitate, născută dintr-o viziune mai clară şi o percepţie mai limpede, este mântuită prin revelaţia profundă care izvorăşte din toate rasele şi din toate popoarele. Această lumină este viaţa Unica, care este în tot şi prin tot.
În pofida maselor îngradite în iluzie, în ciuda dependenţei şi servituţii lor, apare la orizont o perspectiva mai măreaţă şi mai nobilă asupra lui Dumnezeu, asupra Christului omului şi asupra Christului Divin, asupra Sinelui şi chiar asupra morţii; un alt ciclu spiritual începe pentru intreaga lume. O alta era a Rasei de Cristal se naşte din vârtej.
Ori de cate ori un popor sau o naţiune il gândeşte pe Dumnezeu ca fiind Absolutul, acel popor sau naţiune este Dumnezeu, căci Dumnezeu se stabileşte în mijlocul său. Iubind, slujind şi respectând acel ideal, ei devin cu adevărat Dumnezeu. La implinirea timpului, ei şi-au dobândit moştenirea care le fusese dinainte stabilită în Spirit. 

Ori de câte ori un individ se gândeşte la Dumnezeu, el este Dumnezeu, Dumnezeu locuieşte în el. 

A inspira omenirii viaţa, înseamna acelaşi lucru, Dumnezeu. Cu această măreaţă înţelegere a revelaţiei cosmice, oamenii Il descopera pe Dumnezeu exact aşa cum a fost El inainte să fi inceput să se manifeste conştiinţa omeneasca - acelaşi ieri, astăzi şi pururea.
Se înalţa încet în om, din cioburile ortodoxiei, adevăratul templu nefăcut de mâini, etern în ceruri. O măreaţă rasă nouă de gânditori iese în faţa, cu o putere herculeană. În curând, asupra pământului se vor abate valurile care vor mătura ruinele iluziilor răspândite pe căile celor încărcaţi cu povara evoluţiei.
Lucrarea este deja îndeplinita. Sute de milioane de oameni sunt redaţi libertaţii, cu inima, sufletul, trupul şi instinctul - libere. Ei sunt pulsul viu al unei rase încă nenăscute care este aceeaşi moştenitoare a vremurilor. Ii vad paşind de-a lungul timpurilor, mergând mână în mână cu Dumnezeu. Mari valuri de înţelepciune se revarsă spre ei dinspre eternele ţărmuri ale infinitului. Ei indrăznesc să păşească înainte şi să se declare pe sine ca parte din Dumnezeu cel veşnic, eternul Christ, - Dumnezeu şi omul, pentru eternitate, Una cu viaţa eternă. Ei indrăznesc să paşeasca înainte şi să declare spre ceruri că multe din cele scrise de om sunt minciuni şi au fost scrise într-o cumplită orbire.

Această nouă conştiinţă palpitând este creasta valului care se sprijină pe noua conştiinţă a rasei umane. Această conştiinţă îl vede pe om însuşi ca fiind cea mai inaltă expresie de pe această planetă, şi una cu Dumnezeu prin intermediul vieţii sale; şi vede că toate resursele sale îi parvin chiar prin aceasta viată. Această rasă ştie că omul poate trăi conştient într-un univers perfect, cu fiinţe perfecte şi în acord perfect cu situaţii şi condiţii perfecte, cu siguranţa absolută că nu există nici o eroare în marele plan Spiritual al Cosmosului.
Omul Il vede pe Dumnezeu ca Spirit Cosmic care penetrează totul; atunci, gândind cu toată subtilitatea minţii, el nu va ezita să revadă principiile fundamentale care l-au plasat acolo unde este şi l-au făcut ceea ce este. Astfel, el ajunge să fie iaraşi una cu sursa sa. El ştie că această sursă este partea mereu tăcută a minţii sale Divine, contopită şi unificată conştient în gândire cu Mintea Infinită.

Această nouă rasă înţelege că, dincolo de soare sau umbră, fara regrete, adevăratul deziderat al sufletului pentru Iubire şi Pace reală este Adevărul alcătuit din Dumnezeu şi om. Această rasă nu va ezita să smulgă vesmintele strâmte ale iluziei de pe întreaga rasă omenească. Spectrul livid care de secole a inlănţuit picioarele omului slab, egoist şi plin de îndoieli, prin propria lui ignoranţa, va fi complet înlăturat. Acesta va descoperi că a inlăturat propriile sale gânduri de limitare, prin sinele său adevărat, complet trezit. El s-a ridicat de la om la omul-Dumnezeu, la Dumnezeu.

  (Baird T.Spalding)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DR.Dumitru Constantin Dulcan - CEEA CE NI SE ÎNTÂMPLĂ E OGLINDA A CEEA CE SIMȚIM ȘI GÂNDIM!

TREZEȘTE VINDECĂTORUL DIN TINE!.....

IARTĂ,IARTĂ-I PE TOȚI CEI CARE ȚI-AU GREȘIT VOIT ȘI PE CEI CARE TE-AU RĂNIT FĂRĂ SĂ ȘTIE! IARTĂ-I PE TOȚI ȘI SĂ NU-ȚI FIE NICI ȚIE RUȘINE SĂ CERI IERTARE!.....